Category: Kiến Thức Nha Khoa

Mục tiêu của nắn chỉnh răng và các lưu ý trong quá trình nắn chỉnh

Nắn chỉnh răng có thể giúp bạn khắc phục được các vấn đề như: – Răng lệch lạc, chen chúc, vẩu (hô), lạc chỗ, cắn ngược (răng cửa hàm dưới ở phía trước răng cửa hàm trên – hay còn gọi là móm…)