ANDAMAN DENTAL CONGRESS 2023 – Digital Dentistry is now PHUKET, THAILAND, 18-20/10/2023

NCS.ThS.BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có gần 30 Bác Sĩ Nha Khoa tham gia), tham dự hội thảo và nghiên cứu về chủ đề: Kỹ thuật số trong Implant Nha Khoa tại Phuket,Thái Lan: “ANDAMAN DENTAL CONGRESS 2023 – Digital Dentistry is now”, từ ngày 18/10 đến 20/10/2023. Đây là 1 số hình ảnh tại Hội nghị Implant Nha Khoa tại Phuket, Thái Lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *