Danh mục: Bác sĩ Nha Khoa

Bác Sĩ Bùi Cúc đã bảo vệ LUẬN VĂN THẠC SĨ – RĂNG HÀM MẶT

Sau 2 năm(2020–2022) ròng rã phấn đấu và nổ lực vượt bậc, cuối cùng vào ngày 25/12/2022, Bác Sĩ Bùi Cúc cũng đã bảo vệ LUẬN VĂN THẠC SĨ – RĂNG HÀM MẶT, đạt điểm xuất xắc. Cả hội đồng GS, TS gồm có 5 thành viên đều nhất trí cho điểm 9.4/10. LUẬN VĂN THẠC […]

SCKII. Bùi Cúc đã được mời tham gia giảng dạy lớp “CẤY GHÉP NHA KHOA CƠ BẢN – KHÓA I”

BSCKII. Bùi Cúc đã được mời tham gia giảng dạy lớp “CẤY GHÉP NHA KHOA CƠ BẢN – KHÓA I” của Khoa RĂNG HÀM MẶT, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, từ ngày 26/06/2020 đến ngày 03/07/2020.

Lịch Hội Thảo dành cho Bác Sĩ Nha Khoa năm 2019

Lịch Hội Thảo dành cho Bác Sĩ Nha Khoa năm 2019

Bác sĩ Bùi Cúc được công nhận Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp II – Đây là học vị về Lâm Sàng cao nhất ở Việt Nam – Cũng có thể gọi là Tiến Sĩ Lâm Sàng

Sau 2 năm(2016 – 2018) ròng rã phấn đấu và nổ lực vượt bậc, cuối cùng vào ngày 17/10/2018 Bác Sĩ Bùi Cúc cũng đã bảo vệ LUẬN ÁN CHUYÊN KHOA CẤP II đạt điểm xuất xắc. Cả hội đồng GS, TS gồm có 7 thành viên đều nhất trí cho điểm 9.4/10. LUẬN ÁN […]

BSCKI Bùi Cúc báo cáo khoa học ngày 19/07/2018

Hội nghị khoa học và đào tạo liên tục chuyên ngành RĂNG HÀM MẶT các tỉnh phía Nam – 2018. Do Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM + Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ + Bệnh Viện Mắt – Răng Hàm Mặt Cần Thơ đã phối hợp tổ chức Hội […]