Danh mục: Hội thảo quốc tế

HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ – QUÃNG CHÂU – TRUNG QUỐC Từ ngày 02 đến ngày 06 /3/2024

NCS.ThS.BSCKII. Bùi Cúc cùng đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam gồm 16 người (Bác sĩ , Ban giám đốc và nhân viên Công ty SMARTDENTAL, Việt Nam), đã tham dự triển lãm Nha Khoa Quốc tế tại Quãng Châu, Trung Quốc từ ngày 02/3 đến 06/3 năm 2024. Triển lãm Nha Khoa Quốc tế […]

HỘI NGHỊ “GEISTLICH & MEISINGER APAC SYMPOSIUM 2023”, 10-11 DECEMBER 2023, EASTIN GRAND HOTEL PHAYATHAI, PHAYATHAI ROOM, 6TH FLOOR, BANGKOK THAILAND

NCS.ThS. BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (có gần 50 Bác Sĩ Nha Khoa Việt Nam), tham dự và nghiên cứu về Implant Nha Khoa tại Bangkok, Thái Lan: “HỘI NGHỊ “GEISTLICH & MEISINGER APAC SYMPOSIUM 2023”, 10-11 DECEMBER 2023, EASTIN GRAND HOTEL PHAYATHAI, PHAYATHAI ROOM, 6TH FLOOR, BANGKOK THAILAND. […]

ĐOÀN BÁC SĨ VIỆT NAM TU NGHIỆP “XỬ LÝ MÔ MỀM TRONG CẤY GHÉP IMPLANT” tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO iproDICT của Giáo sư Paul P. Lin, Đài Loan từ ngày 27/10 đến 30/10/2023

NCS.ThS.BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có gần 16 Bác Sĩ Nha Khoa tham gia), tham dự hội thảo và nghiên cứu về chủ đề:“XỬ LÝ MÔ MỀM TRONG CẤY GHÉP IMPLANT” tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DICT của Giáo sư Paul P. Lin, Đài Loan từ ngày […]

ANDAMAN DENTAL CONGRESS 2023 – Digital Dentistry is now PHUKET, THAILAND, 18-20/10/2023

NCS.ThS.BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có gần 30 Bác Sĩ Nha Khoa tham gia), tham dự hội thảo và nghiên cứu về chủ đề: Kỹ thuật số trong Implant Nha Khoa tại Phuket,Thái Lan: “ANDAMAN DENTAL CONGRESS 2023 – Digital Dentistry is now”, từ ngày 18/10 đến […]

TU NGHIỆP IMPLANT XƯƠNG GÒ MÁ( ZYGOMATIC) VÀ IMPLANT CHÂN BƯỚM, Từ ngày 07/12/2022 đến 11/12/2022, Trường Đại học SANTOSCH, New Delhi, Ấn Độ

ThS. BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có 18 Bác Sĩ Nha Khoa), tham dự và nghiên cứu về Implant xương gò má ( ZYGOMATIC) và implant chân bướm tại Trường Đại học SANTOSCH, New Delhi, Ấn Độ từ ngày 07/12/ 2022 đến 11/12/2022. Đặc biệt Đoàn Bác sĩ  Việt Nam […]

BANGKOK INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF IMPLANT DENTISRY 2022 – BIS 2022 27 – 30/11/2022

BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có 18 Bác Sĩ Nha Khoa), tham dự và nghiên cứu về Implant Nha Khoa tại Bangkok, Thái Lan: “BANGKOK INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF IMPLANT,từ ngày 27/11 đến 30/11/2022. Đặc biệt Đoàn Bác sĩ  Việt Nam có học về triết lý Ghép xương […]