SCKII. Bùi Cúc đã được mời tham gia giảng dạy lớp “CẤY GHÉP NHA KHOA CƠ BẢN – KHÓA I”

BSCKII. Bùi Cúc đã được mời tham gia giảng dạy lớp “CẤY GHÉP NHA KHOA CƠ BẢN – KHÓA I” của Khoa RĂNG HÀM MẶT, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, từ ngày 26/06/2020 đến ngày 03/07/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *