BERLIN – GERMANY 2008Hội thảo Quốc tế về Implant Nha khoa thẩm mỹ tại Berlin – Germany từ ngày 16/4/2008 đến ngày 19/4/2008, do tập đoàn Friadent (U.S.A.) tổ chức. Tham dự hội thảo có hơn 3000 Bác sĩ Nha khoa của các hệ thống implant Ankylos, Xive, Frialit v.v… cùng các Giáo sư, Tiến sĩ chuyên sâu về implant thẩm mỹ của hơn 40 quốc gia.

Bác sĩ Bùi Cúc, giám đốc Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Châu Á, vinh dự được mời tham gia hội thảo này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *