BS.CKI Bùi Cúc báo cáo khoa học ngày 24/11/2017Ngày 24/11/2017 ghi nhận ngày tôi bắt đầu trở lại.Trong 31 năm (1986-2017) học và hành nghề nha khoa trong đó tôi có 14 năm(2003-2017) chuyên cấy ghép implant hiện tại tôi đang quản lí trên 3000 trụ implant: tôi đã & đang theo dõi theo những hướng nghiên cứu khác nhau của thế giới trong lĩnh vực cấy ghép Implant Nha Khoa.Tôi rất vui và rất hạnh phúc bởi vì tất cả những người bạn đồng nghiệp của tôi đã quen trong những hoàn cảnh khác nhau đều đến ủng hộ và cổ vũ cho tôi- Đó niềm khích lệ vô biên.Tôi xin cảm ơn những đồng nghiệp thân yêu của tôi.Tôi xin cảm ơn Cty Implant JDENTAL CARE đã mời tôi báo cáo khoa học.Xin cảm ơn cuộc đời đáng yêu này.Đây là những khoảnh khắc đáng nhớ này.Tôi yêu tất cả!!!

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-1

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-2

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-3

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-4

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-5

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-6

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-7

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-8

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-9

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-10

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-11

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-12

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-13

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-14

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-15

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-16

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-17

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-18

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-19

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-20

bs-ck1-bui-cuc-bao-cao-khoa-hoc-ngay-24112017-21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *