BSCKII.Bùi Cúc đã Tu nghiệp & Nghiên Cứu trong lĩnh vực “PHẪU THUẬT CHE PHỦ CHÂN RĂNG” do GS.TS.Giovanni Zucchelli giảng dạy từ ngày 26 đến 28/06/2019 tại STUDIO Prof. Giovanni Zucchelli – Bolognia, ItalyBSCKII.Bùi Cúc đã Tu nghiệp & Nghiên cứu về “PHẪU THUẬT CHE PHỦ CHÂN RĂNG” do GS.TS.Giovanni Zucchelli giảng dạy – Ông là một trong những GS lâm sàng kiệt xuất về Phẫu thuật mô mềm đương đại. Kết thúc khóa học của GS.TS. G .Zucchelli, tại Bologna, Italy. Qua khóa học chúng tôi học được nhiều thứ đặc biệt là hiểu được triết lý điều trị “mô mềm” của GS.TS.G .Zucchelli. Đây là một số hình ảnh được ghi lại trong khóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *