BSCKII.Bùi Cúc đã Tu nghiệp và nghiên cứu Implant Nha Khoa tại Viện Implant Nha Khoa gIDE 2018BSCKII.Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có 27 Bác Sĩ Nha Khoa), đã tu nghiệp và nghiên cứu về Implant Nha Khoa tại Viện Implant Nha Khoa gIDE, Los Angeles, Hoa Kỳ.Từ ngày 23/09 đến 28/09/2018, đây là đợt tu nghiệp và nghiên cứu về Implant nha khoa. BSCKII.Bùi Cúc được vinh dự nhận chứng chỉ: “Chứng chỉ Master Clinician in Implant Dentistry, Viện Implant gIDE, Hoa Kỳ”. Đây là 1 số hình ảnh tại Viện Implant gIDE.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *