BSCKII.Bùi Cúc đã Tu nghiệp và Nghiên cứu Implant Zygomatic tại Viện Implant Zygomatic – ILAPEO, BRASIL 2018BSCKII.Bùi Cúc đã Tu nghiệp và đã trực tiếp Cấy Ghép Implant Zygomatic trên bệnh nhân tại Viện Implant Zygomatic – ILAPEO, BRASIL. BSCKII.Bùi Cúc Tu nghiệp và nghiên cứu Implant Zygomatic từ ngày 02/10 đến 12/10/2018. Đây là một số hình ảnh ghi lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *