ĐOÀN BÁC SĨ VIỆT NAM TU NGHIỆP “XỬ LÝ MÔ MỀM TRONG CẤY GHÉP IMPLANT” tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO iproDICT của Giáo sư Paul P. Lin, Đài Loan từ ngày 27/10 đến 30/10/2023

NCS.ThS.BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có gần 16 Bác Sĩ Nha Khoa tham gia), tham dự hội thảo và nghiên cứu về chủ đề:
“XỬ LÝ MÔ MỀM TRONG CẤY GHÉP IMPLANT” tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DICT của Giáo sư Paul P. Lin, Đài Loan từ ngày 27/10 đến 30/10/2023.Đây là một số hình ảnh học tập và nghiên cứu tại Trung tâm Đào tạo iproDICT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *