HỘI NGHỊ “GEISTLICH & MEISINGER APAC SYMPOSIUM 2023”, 10-11 DECEMBER 2023, EASTIN GRAND HOTEL PHAYATHAI, PHAYATHAI ROOM, 6TH FLOOR, BANGKOK THAILAND

NCS.ThS. BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (có gần 50 Bác Sĩ Nha Khoa Việt Nam), tham dự và nghiên cứu về Implant Nha Khoa tại Bangkok, Thái Lan: “HỘI NGHỊ “GEISTLICH & MEISINGER APAC SYMPOSIUM 2023”, 10-11 DECEMBER 2023, EASTIN GRAND HOTEL PHAYATHAI, PHAYATHAI ROOM, 6TH FLOOR, BANGKOK THAILAND. Đặc biệt Đoàn Bác sĩ Việt Nam có học về triết lý Ghép xương & Hands – on của chuyên gia lâm sàng kiệt xuất của thế giới đương đại về ghép xương có hướng dẫn- GBR, Giáo sư, Tiến sĩ: ISTVAN URBAN, Hungary. Đây là 1 số hình ảnh tại Hội nghị Implant Nha Khoa tại Bangkok, Thái Lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *