HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ – INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE, Ngày 6 – 7 /12/2019, tại Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ – CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACYBSCKII. Bùi Cúc được ban tổ chức Hội Nghị  mời báo cáo với đề tài: “Cấy Ghép Implant tức thì ở vùng thẩm mỹ với kỹ thuật màng chân răng – Immediate implant placement in the aesthetic zone with Socket Shield technique”. Đề tài này được theo dõi tải lực hơn 2 năm. Đây là bài báo cáo có tính thực tế rất cao cho những chuyên gia lâm sàng về implant.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *