Hội Nghị OSTEM FORUM 2018NGÀY 21/09/2018 với chủ đề “Cách mạng trong implant nha khoa.Kỹ thuật phẫu thuật implant nha khoa & ghép xương dưới dự định hướng kỹ thuật số”.BSCKI Bùi Cúc được vinh dự báo cáo với chủ đề ” Cuộc cách mạng trong GBR:GBR thông minh sử dụng màng 3-D Customized(Smartbuilder).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *