Hội thảo Implant Nha Khoa thường niên của IMPLANT MEGAGEN quốc tế lần thứ 13 tại Tokyo, Nhật BảnHội thảo Implant Nha Khoa thường niên của IMPLANT MEGAGEN quốc tế lần thứ 13 tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 14 đến 15 tháng 10 năm 2017. Chủ đề của Hội Thảo là “DIGITAL SMILE”,có 48 quốc gia tham dự Hội thảo. Có những chuyên gia Implant Nha Khoa xuất sắc thế giới như: Dr.Park Kwang Bum, Dr.Antonio Barone, Dr.Joseph Kan,Dr.Scott D.Ganz… đã tham gia báo cáo khoa học.

Việt Nam cũng có đoàn Bác Sĩ chuyên Cấy Ghép Implant Nha Khoa tham dự. Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á có Bác Sĩ Bùi Cúc, Giám Đốc Trung Tâm, Thành viên AO (Hoa Kỳ), AAID (Hoa Kỳ), ITI (Thuỵ Sĩ) cũng tham dự Hội Thảo này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *