“KHÓA HUẤN LUYỆN & NGHIÊN CỨU CẤY GHÉP IMPLANT – PHẪU THUẬT MÔ MỀM NÂNG CAO”, từ ngày 06 đến 08 /09/2019, tại Đại Học MEDIPOL, ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ“BSCKII. Bùi Cúc đã tu nghiệp & nghiên cứu: “CẤY GHÉP IMPLANT & PHẪU THUẬT MÔ MỀM NÂNG CAO” tại Đại Học MEDIPOL, ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 06 đến ngày 08 /09/2019.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *