SINGAPORE 2008Hội thảo quốc tế thường niên về Implant Nha khoa tại Singapore từ ngày 24/6/2008 đến ngày 30/6/2008, do Nobel Biocare tổ chức. Tham dự hội thảo có các Bác sĩ lâm sàng, các nhà nghiên cứu và các kỹ thuật viên phục hình đến để cùng trao đổi và chia sẻ các giải pháp cho những vấn đề trong cấy ghép implant nha khoa thẩm mỹ cũng như trong việc phục hình sứ thẩm mỹ trên implant.
Bác sĩ Bùi Cúc, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Châu Á, vinh dự được mời tham dự hội thảo này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *