THƯƠNG HIỆU ĐUỢC BẢO HỘ BỞI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (03/2003)Trung tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á – Thương hiệu được bảo hộ bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ
Cục Sở Hữu Trí Tuệ – Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam đã cấp quyết định số A9414/QĐ-ĐK, ngày 20/12/2004, chứng nhận Trung tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á là thương hiệu đã được bảo hộ, số 59144.
Là một trong những trung tâm nha khoa đầu tiên tại Việt Nam được Cục Sở Hữu Trí Tuệ – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp quyết định bảo hộ thương hiệu, chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của chữ TÍN đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của một thương hiệu, đặc biệt là trong lĩnh vực Nha Khoa, một lĩnh vực có liên quan đến sức khỏe con người.

Từ những lợi ích thiết thực cho sức khỏe thể chất và tinh thần của Quý khách mà chúng tôi đã góp phần mang đến, sự tin cậy của Quý khách là niềm tự hào và cũng là niềm khích lệ lớn laođể Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á không ngừng phấn đấu và hoàn thiện mỗi ngày nhằm xứng đáng hơn với niềm tin ấy.

Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc rằng lợi ích và sự tin cậy của cộng đồng gắn liền với sự tồn tại và lợi ích của tất cả mọi thành viên trong trung tâm chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *