Trường hợp mất răng toàn hàm hàm trênBệnh nhân: Trần Thị B

Sinh năm: 1959

Cấy ghép Implant nha khoa: 2008

Bác sĩ điều trị: Bác sĩ Bùi Cúc – Chuyên gia implant nha khoa

Hàm trên truớc khi cấy ghép Implant Nha khoa

X-Quang toàn cảnh – Panorama

Cone Beam CT phần hàm 1

Cấy ghép 4 trụ Implant ở phần hàm 1

Cone Beam CT phần hàm 2

Cấy ghép 4 trụ Implant ở phần hàm 2

Sau khi cấy ghép 8 trụ Implant Nha Khoa

Hình ảnh X-Quang toàn cảnh sau khi cấy ghép 8 trụ Implant Nha Khoa

Sau 4 tháng phẫu thuật đặt Healing Abutment – Hình ảnh sau 3 tuần đặt Healing Abutment

Lấy dấu 8 trụ Implant Nha Khoa

Đổ cao su nướu hồng của 8 trụ Implant Nha Khoa

Đổ mẫu thạch cao của 8 trụ Implant Nha Khoa

Thử Abutment của 8 trụ Implant Nha Khoa trên mẫu hàm thạch cao

Đắp sứ hoàn tất trên mẫu hàm thạch cao – Lab

Thử khớp cắn trên mẫu hàm thạch cao – Lab

Hình ảnh cầu răng sứ sau khi hoàn tất

Gắn Abutment trên 8 trụ Implant Nha Khoa

Hoàn tất gắn cầu răng sứ trên lâm sàng

Hình ảnh sau khi gắn cầu răng sứ hàm trên

Nụ cười hoàn hảo

X-Quang toàn cảnh sau khi hoàn tất

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *