TU NGHIỆP IMPLANT XƯƠNG GÒ MÁ( ZYGOMATIC) VÀ IMPLANT CHÂN BƯỚM, Từ ngày 07/12/2022 đến 11/12/2022, Trường Đại học SANTOSCH, New Delhi, Ấn Độ

ThS. BSCKII. Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có 18 Bác Sĩ Nha Khoa), tham dự và nghiên cứu về Implant xương gò má ( ZYGOMATIC) và implant chân bướm tại Trường Đại học SANTOSCH, New Delhi, Ấn Độ từ ngày 07/12/ 2022 đến 11/12/2022. Đặc biệt Đoàn Bác sĩ  Việt Nam có chuyến đi tu nghiệp và nghiên cứu thành công rực rỡ. Đây là 1 số hình ảnh Tu nghiệp và nghiên cứu về Implant xương gò má & Implant chân bướm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *